Bij Grensland Actueel heb ik 2 weken stage gelopen en heb ik meegeholpen aan programma’s voor op internet. Ik ben mee geweest op locatie filmen en interviewen. Ik heb hier geleerd hoe met een camera om te gaan en het monteren van de programma’s.

Deel JustYordi